حکمت‌ها

حکمت 434 نهج البلاغه

حکمت 434 نهج البلاغه

آزمودن افراد برای شناخت بهتر
حکمت 433 نهج البلاغه

حکمت 433 نهج البلاغه

لذات گذرا و تبعات ماندگار
حکمت 432 نهج البلاغه

حکمت 432 نهج البلاغه

ویژگیهاى اولیاءالله
حکمت 431 نهج البلاغه

حکمت 431 نهج البلاغه

نکوهش زیاده روی در طلب رزق
حکمت 430 نهج البلاغه

حکمت 430 نهج البلاغه

نکوهش تلاش بیهوده برای دنیا
حکمت 429 نهج البلاغه

حکمت 429 نهج البلاغه

ترک انفاق و حسرت در قیامت
حکمت 428 نهج البلاغه

حکمت 428 نهج البلاغه

روز عید واقعی
حکمت 427 نهج البلاغه

حکمت 427 نهج البلاغه

درخواست از مومنان، نه کافران
حکمت 426 نهج البلاغه

حکمت 426 نهج البلاغه

مغرور نشدن به ثروت و سلامتی