حکمت‌ها

حکمت 425 نهج البلاغه

حکمت 425 نهج البلاغه

نیازمندان شریک مال ثروتمندان
حکمت 424 نهج البلاغه

حکمت 424 نهج البلاغه

نقش عقل و حلم
حکمت 423 نهج البلاغه

حکمت 423 نهج البلاغه

راه اصلاح امور دنیا
حکمت 422 نهج البلاغه

حکمت 422 نهج البلاغه

کوچک نشمردن کار خیر
حکمت 421 نهج البلاغه

حکمت 421 نهج البلاغه

سود و ارزش عقل
حکمت 420 نهج البلاغه

حکمت 420 نهج البلاغه

راه درمان شهوت
حکمت 419 نهج البلاغه

حکمت 419 نهج البلاغه

نقاط ضعف انسان
حکمت 418 نهج البلاغه

حکمت 418 نهج البلاغه

اهمیت حلم و بردباری
حکمت 417 نهج البلاغه

حکمت 417 نهج البلاغه

توبه و استغفار واقعی