حکمت‌ها

حکمت 461 نهج البلاغه

حکمت 461 نهج البلاغه

غیبت، تلاش افراد ضعیف
حکمت 460 نهج البلاغه

حکمت 460 نهج البلاغه

حلم و تأمل، نتیجۀ بلندهمتی
حکمت 459 نهج البلاغه

حکمت 459 نهج البلاغه

غلبۀ تقدیر خداوند بر تدبیر انسان
حکمت 458 نهج البلاغه

حکمت 458 نهج البلاغه

از نشانه‌هاى ایمان واقعی
حکمت 457 نهج البلاغه

حکمت 457 نهج البلاغه

طالب علم و طالب دنیا
حکمت 456 نهج البلاغه

حکمت 456 نهج البلاغه

بی ارزشی دنیا و بهای انسان
حکمت 455 نهج البلاغه

حکمت 455 نهج البلاغه

بهترین شاعر عرب
حکمت 454 نهج البلاغه

حکمت 454 نهج البلاغه

نکوهش فخرفروشی
حکمت 453 نهج البلاغه

حکمت 453 نهج البلاغه

نکوهش عبدالله بن زبیر