حکمت‌ها

حکمت 407 نهج البلاغه

حکمت 407 نهج البلاغه

عقل، عامل نجات انسان
حکمت 406 نهج البلاغه

حکمت 406 نهج البلاغه

تواضع اغنیا و عزت نفس فقرا
حکمت 405 نهج البلاغه

حکمت 405 نهج البلاغه

دنیاطلبان متظاهر به دین
حکمت 404 نهج البلاغه

حکمت 404 نهج البلاغه

معنای «لا حول و لا قوه إلّا بالله»
حکمت 403 نهج البلاغه

حکمت 403 نهج البلاغه

کارهای متفاوت و موفقیت کم
حکمت 402 نهج البلاغه

حکمت 402 نهج البلاغه

نکوهش گفتار بیجا
حکمت 401 نهج البلاغه

حکمت 401 نهج البلاغه

هماهنگی با اخلاق مردم
حکمت 400 نهج البلاغه

حکمت 400 نهج البلاغه

شناخت امور واقعی و خرافی
حکمت 399 نهج البلاغه

حکمت 399 نهج البلاغه

حقوق متقابل پدر و فرزند