حکمت‌ها

حکمت 452 نهج البلاغه

حکمت 452 نهج البلاغه

فقر و غنای حقیقی
حکمت 451 نهج البلاغه

حکمت 451 نهج البلاغه

حدود علاقه به دیگران
حکمت 450 نهج البلاغه

حکمت 450 نهج البلاغه

تأثیر شوخی زیاد بر عقل
حکمت 449 نهج البلاغه

حکمت 449 نهج البلاغه

شخصیت، عامل دوری از شهوت
حکمت 448 نهج البلاغه

حکمت 448 نهج البلاغه

نکوهش بزرگ شمردن مشکلات
حکمت 447 نهج البلاغه

حکمت 447 نهج البلاغه

لزوم دانستن احکام برای تجارت
حکمت 446 نهج البلاغه

حکمت 446 نهج البلاغه

اهمیت ادای حقوق مردم
حکمت 445 نهج البلاغه

حکمت 445 نهج البلاغه

ارتباط صفات اخلاقی
حکمت 444 نهج البلاغه

حکمت 444 نهج البلاغه

اهمیت مداومت بر کارها