امام على عليه السّلام

خطبه 197 نهج البلاغه

خطبه 197 نهج البلاغه

خطبه درباره فضائل امیر المؤمنین امام علی علیه السلام
خطبه 149 نهج البلاغه

خطبه 149 نهج البلاغه

خطبه پيش از درگذشت از دنيا
خطبه 126 نهج البلاغه

خطبه 126 نهج البلاغه

خطبه وقتى به او گفتند كه چرا در تقسيم بيت المال ميان همه مساوات مى كند
خطبه 93 نهج البلاغه

خطبه 93 نهج البلاغه

خطبه در بيان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنى اميه
خطبه 87 نهج البلاغه

خطبه 87 نهج البلاغه

خطبه در وصف پرهيزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت
خطبه 74 نهج البلاغه

خطبه 74 نهج البلاغه

خطبه زمانى كه شوراى خلافت قصد بيعت با عثمان كرد
خطبه 70 نهج البلاغه

خطبه 70 نهج البلاغه

خطبه سحرگاه روزى كه ضربت به فرق مباركش رسيد
خطبه 62 نهج البلاغه

خطبه 62 نهج البلاغه

خطبه زمانى كه او را از ترور ترساندند
خطبه 37 نهج البلاغه

خطبه 37 نهج البلاغه

خطبه در ذكر فضائل خود