مجموعه کتاب «نهج البلاغه موضوعی»

هدف اصلی این مجموعه ارائه مفاهیم والای کتاب نهج‌البلاغه، افزون بر ترتیب خاصی که شریف رضی در تدوین کتاب شریف نهج‌البلاغه برگزیده است، در قالب یک نظام ارزشی و اعتقادی است. نظامی که مبنای آن اصول عقاید و مبنای اندیشگی آن تبیین‌گر نظام ارزشی خواهد بود. این مجموعه امکان مطالعه […]

ادامه نوشته...

طراحی توسط ن - آ
ارسال