بخشش و گذشت در خانواده

زندگی خانوادگی ، بدون بخشش و گذشت راه به مقصود نمی برد. اگر بنا باشد در برابر هر رفتار نادرست و هر حق شکنی ، متقابلا رفتاری نادرست تر و حق شکنانه تر پیش گرفته شود ، خانواده پیوسته در کشاکش و رقابت خصمانه گرفتار می شود ، و به […]

ادامه نوشته...

طراحی توسط ن - آ
ارسال