درباره نهج البلاغه

گردآورنده نهج البلاغه

گردآورنده نهج البلاغه

زندگی نامه و شخصیت گردآورنده نهج البلاغه
نهج البلاغه را بشناسیم

نهج البلاغه را بشناسیم

نهج‌ البلاغه مجموعه ای است از خطبه ها، نامه ها و جملات کوتاه امام علی علیه السلام که سید رضی (م ۴۰۶ ق) آن را براساس ذوق ادبی خویش و با معیار قرار دادن بلاغت آنها گردآوری نموده است.

متن و ترجمه نهج البلاغه

حکمت 361 نهج البلاغه

حکمت 361 نهج البلاغه

راه اجابت دعا
حکمت 360 نهج البلاغه

حکمت 360 نهج البلاغه

پرهیز از بدگمانى
حکمت 359 نهج البلاغه

حکمت 359 نهج البلاغه

اصلاح و تربیت نفس
حکمت 358 نهج البلاغه

حکمت 358 نهج البلاغه

مغرور نشدن از نعمت و صبر در بلا
حکمت 357 نهج البلاغه

حکمت 357 نهج البلاغه

مرگ از نگاه امام علی علیه السلام
حکمت 356 نهج البلاغه

حکمت 356 نهج البلاغه

چگونگی رسیدن روزی

شرح نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 6 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 6 نهج البلاغه

توضیح معنای لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
فیلم آموزشی شرح حکمت 5 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 5 نهج البلاغه

معنی لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
فیلم آموزشی شرح حکمت 8 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 8 نهج البلاغه

معنی لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
فیلم آموزشی شرح حکمت 7 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 7 نهج البلاغه

معنی لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
فیلم آموزشی شرح حکمت 9 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 9 نهج البلاغه

معنی لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
فیلم آموزشی شرح حکمت 3 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 3 نهج البلاغه

معنی لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
فیلم آموزشی شرح حکمت 2 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 2 نهج البلاغه

معنی لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
فیلم آموزشی شرح حکمت 1 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 1 نهج البلاغه

توضیح معنای لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری