مسابقات هفتگی در کانال تلگرام نهج البلاغه در زندگی

از آنجا که مطالب کانال نهج البلاغه در زندگی توسط اساتید محترم آماده می گردد و جنبه آموزشی آن اهمیّت دارد ، برآن شدیم تا ضمن راه اندازی مسابقات هفتگی ، آموزش های عملی نهج البلاغه در خانواده ، بعد عملی یافته و هرچه بیشتر کاربردی شود . مسابقات هفتگی […]

ادامه نوشته...

طراحی توسط ن - آ
ارسال