امام على عليه السّلام

حکمت 277 نهج البلاغه

حکمت 277 نهج البلاغه

سوگند امام علی علیه السلام
حکمت 261 نهج البلاغه

حکمت 261 نهج البلاغه

نکوهش کوتاهی و سستی اصحاب
حکمت 185 نهج البلاغه

حکمت 185 نهج البلاغه

نفی دروغ و گمراهی از خود
حکمت 184 نهج البلاغه

حکمت 184 نهج البلاغه

شک نکردن در حق
حکمت 111 نهج البلاغه

حکمت 111 نهج البلاغه

حبّ امیرالمؤمنین علیه السلام
نامه 62 نهج البلاغه

نامه 62 نهج البلاغه

نامه به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد
نامه 47 نهج البلاغه

نامه 47 نهج البلاغه

نامه به حسن و حسين(عليهما السلام) وقتى كه ابن ملجم (لعنة اللّه عليه) به او ضربت زد
نامه 28 نهج البلاغه

نامه 28 نهج البلاغه

نامه در جواب معاويه، كه از بهترين نامه هاست
نامه 6 نهج البلاغه

نامه 6 نهج البلاغه

نامه به معاويه در لزوم بيعت با آن حضرت