متن و ترجمه نهج البلاغه

حکمت 361 نهج البلاغه

حکمت 361 نهج البلاغه

راه اجابت دعا
حکمت 360 نهج البلاغه

حکمت 360 نهج البلاغه

پرهیز از بدگمانى
حکمت 359 نهج البلاغه

حکمت 359 نهج البلاغه

اصلاح و تربیت نفس
حکمت 358 نهج البلاغه

حکمت 358 نهج البلاغه

مغرور نشدن از نعمت و صبر در بلا
حکمت 357 نهج البلاغه

حکمت 357 نهج البلاغه

مرگ از نگاه امام علی علیه السلام
حکمت 356 نهج البلاغه

حکمت 356 نهج البلاغه

چگونگی رسیدن روزی
حکمت 355 نهج البلاغه

حکمت 355 نهج البلاغه

نکوهش تجمل گرایی
حکمت 354 نهج البلاغه

حکمت 354 نهج البلاغه

تبریک تولد نوزاد