فتنه

حکمت 1 نهج البلاغه

حکمت 1 نهج البلاغه

روش برخورد در فتنه ها
خطبه 156 نهج البلاغه

خطبه 156 نهج البلاغه

خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پيشامدهاى سخت
خطبه 151 نهج البلاغه

خطبه 151 نهج البلاغه

خطبه در تحذير از فتنه ها
خطبه 150 نهج البلاغه

خطبه 150 نهج البلاغه

خطبه در آن اشاره به فتنه ها دارد
خطبه 138 نهج البلاغه

خطبه 138 نهج البلاغه

خطبه در آن به فتنه ها (و حكومت امام عصر(عليه السلام)) اشاره مى فرمايد
خطبه 93 نهج البلاغه

خطبه 93 نهج البلاغه

خطبه در بيان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنى اميه
خطبه 50 نهج البلاغه

خطبه 50 نهج البلاغه

خطبه در بيان فتنه
خطبه 5 نهج البلاغه

خطبه 5 نهج البلاغه

خطبه بعد از وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفيان