خطبه‌ها

خطبه 241 نهج البلاغه

خطبه 241 نهج البلاغه

تشويق براى جهاد
خطبه 240 نهج البلاغه

خطبه 240 نهج البلاغه

نکوهش از موضع گیری های ناروای عثمان، خطاب به ابن عبّاس
خطبه 239 نهج البلاغه

خطبه 239 نهج البلاغه

فضائل اهل بيت پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله)
خطبه 238 نهج البلاغه

خطبه 238 نهج البلاغه

وصف شامیان و نکوهش از انتخاب حکم
خطبه 237 نهج البلاغه

خطبه 237 نهج البلاغه

سفارش مردم به نیکوکاری
خطبه 235 نهج البلاغه

خطبه 235 نهج البلاغه

خطبه به وقت غسل و تجهيز رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
خطبه 234 نهج البلاغه

خطبه 234 نهج البلاغه

خطبه در بيان علت اختلاف ظاهر و باطن مردم
خطبه 233 نهج البلاغه

خطبه 233 نهج البلاغه

فصاحت و بلاغت اهل بیت (ع)و علل سقوط جامعه انسانی
خطبه 232 نهج البلاغه

خطبه 232 نهج البلاغه

سفارش به احتیاط در مصرف بیت المال در پاسخ به درخواست عبدالله بن زمعه