قضاوت

حکمت 271 نهج البلاغه

حکمت 271 نهج البلاغه

قضاوت امام در سرقت از بیت المال
نامه 53 نهج البلاغه

نامه 53 نهج البلاغه

نامه عهدنامه مكتوب براى مالك اشتر نخعى
خطبه 18 نهج البلاغه

خطبه 18 نهج البلاغه

خطبه در نكوهش اختلاف علما در فتاوى
خطبه 17 نهج البلاغه

خطبه 17 نهج البلاغه

خطبه درباره كسى كه در ميان مردم عهده دار منصب قضاوت شود