خطبه 61 نهج البلاغه

خطبه 61 نهج البلاغه

(در سال 38 هجرى، پس از پايان جنگ نهروان، نسبت به آينده خوارج فرمود): 
لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ، كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ.
[قال الشريف: يعني معاوية و أصحابه].
نهى از كشتار خوارج:
بعد از من با خوارج نبرد نكنيد، زيرا كسى كه در جستجوى حق بوده و خطا كرد، مانند كسى نيست كه طالب باطل بوده و آن را يافته است. 
(سید رضی می گوید: منظور امام از گروه دوم معاويه و ياران او هستند).