حکمت 59 نهج البلاغه

حکمت 59 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.

ارزش تذكّر دادن اشتباهات (اخلاق اجتماعى):
و درود خدا بر او، فرمود: آن كه تو را هشدار داد، چون كسى است كه مژده داد.