حکمت 440 نهج البلاغه

حکمت 440 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ، لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ.

نقش خوابديدن ها در زندگى (علمى):
و درود خدا بر او، فرمود: خواب ديدن ها چه بسا تصميم هاى روز را نقش بر آب كرده است.