حکمت 398 نهج البلاغه

حکمت 398 نهج البلاغه

وَ قَالَ (عليه‏ السلام): ضَعْ فَخْرَكَ، وَ احْطُطْ كِبْرَكَ، وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ.

ترك غرور و ياد مرگ (اخلاقى، اعتقادى):
و درود خدا بر او، فرمود: فخر فروشى را كنار بگذار، تكبّر و خود بزرگ بينى را رها كن، به ياد مرگ باش.