حکمت 33 نهج البلاغه

حکمت 33 نهج البلاغه

وَ قَالَ (علیه السلام): كُنْ سَمْحاً وَ لَا تَكُنْ مُبَذِّراً، وَ كُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَكُنْ مُقَتِّراً.

اعتدال در بخشش و حسابرسى (اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى):
و درود خدا بر او، فرمود: بخشنده باش امّا زياده روى نكن، در زندگى حسابگر باش امّا سخت گير مباش.