حکمت 2 نهج البلاغه

حکمت 2 نهج البلاغه

حکمت 2 نهج البلاغه

از عوامل ذلت و خواری
فیلم آموزشی شرح حکمت 2 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 2 نهج البلاغه

معنی لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری