حکمت 6 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 6 نهج البلاغه

فیلم آموزشی شرح حکمت 6 نهج البلاغه

توضیح معنای لغات و کلمات + شرح کوتاه صوتی و تصویری
حکمت 6 نهج البلاغه

حکمت 6 نهج البلاغه

رازدارى، خوشرويى، بردباری