امام زمان علیه السلام

حکمت 1-260 نهج البلاغه

حکمت 1-260 نهج البلاغه

قیام امام زمان علیه السلام
حکمت 209 نهج البلاغه

حکمت 209 نهج البلاغه

خبر از حکومت اهل بیت
خطبه 182 نهج البلاغه

خطبه 182 نهج البلاغه

خطبه در توحيد الهى و يادى از ياران شهيد خود در صفّين
خطبه 150 نهج البلاغه

خطبه 150 نهج البلاغه

خطبه در آن اشاره به فتنه ها دارد
خطبه 138 نهج البلاغه

خطبه 138 نهج البلاغه

خطبه در آن به فتنه ها (و حكومت امام عصر(عليه السلام)) اشاره مى فرمايد
خطبه 100 نهج البلاغه

خطبه 100 نهج البلاغه

خطبه درباره پيامبر و خاندان او