بیعت

نامه 75 نهج البلاغه

نامه 75 نهج البلاغه

نامه در آغاز بيعتِ مردم با آن حضرت به خلافت
نامه 8 نهج البلاغه

نامه 8 نهج البلاغه

نامه به جرير به عبداللّه بَجَلى، وقتى او را نزد معاويه فرستاد
نامه 7 نهج البلاغه

نامه 7 نهج البلاغه

نامه در پاسخ معاويه كه ردّ بيعت آن حضرت روا نيست
نامه 6 نهج البلاغه

نامه 6 نهج البلاغه

نامه به معاويه در لزوم بيعت با آن حضرت
خطبه 229 نهج البلاغه

خطبه 229 نهج البلاغه

ويژگى هاى بيعت مردم با امام
خطبه 168 نهج البلاغه

خطبه 168 نهج البلاغه

خطبه پس از بيعت با حضرت
خطبه 136 نهج البلاغه

خطبه 136 نهج البلاغه

خطبه درباره بيعت خود
خطبه 92 نهج البلاغه

خطبه 92 نهج البلاغه

خطبه به هنگامى كه مردم پس از كشته شدن عثمان خواستند با او بيعت كنند
خطبه 54 نهج البلاغه

خطبه 54 نهج البلاغه

خطبه در مسأله بيعت