خلافت

حکمت 190 نهج البلاغه

حکمت 190 نهج البلاغه

معیار خلافت
حکمت 22 نهج البلاغه

حکمت 22 نهج البلاغه

نظر امام درباره خلافت
خطبه 92 نهج البلاغه

خطبه 92 نهج البلاغه

خطبه به هنگامى كه مردم پس از كشته شدن عثمان خواستند با او بيعت كنند
خطبه 3 نهج البلاغه

خطبه 3 نهج البلاغه

خطبه معروف به شِقشِقيّه